Her er en oversikt over klasser åpne for søking neste skoleår.

Skoleåret 2019-2020

1.       Klasse: Åpen

2.       Klasse: Åpen

3.       Klasse: Åpen

4.       Klasse: Åpen.

5.       Klasse: Åpen

6.       Klasse: Åpen

7.       Klasse: Åpen

8.       Klasse: åpen for søking etter inntakskriteri 1 og 2 ifølge inntaksreglementet

9.       Klasse: Åpen

10.       Klasse: Stengt