SFO

VEDTEKTER FOR SKOLEEFRITIDSORDNINGEN VED ENGESVEA BARNE- OG UNGDOMSSKOLE

 

 1. EIERFORHOLD

– SFO eies og drives av Engesvea barne- og ungdomsskole, adventistkirkens grunnskole.

 

 1. FORMÅL

– SFO gir tilbud til barn fra 1.-4. trinn.
– SFO skal legge til rette for lek, omsorg og fritidsaktiviteter.
– Engesvea barne- og ungdomsskoles SFO drives i overensstemmelse med det kristne livssyn som gjelder ved Engesvea barne- og ungdomsskole.

 

 1. LEDELSE

– Rektor har overordnet pedagogisk og administrativt ansvar.
– SFO-leder har ansvar for den daglige driften
– SFO-leder skal ha personlig egnethet til oppgaven

 

 1. ÅPNINGSTIDER

SFO er åpen alle skoledager:

– Mandag-torsdag kl. 07.45-08.00 og 13.20-16.15
– Fredag kl. 07.45-08.00 og 12.10-15.00

 1. FERIER

Det gis ikke tilbud om SFO i skolens ferier. Tilbud om SFO på skolens planleggingsdager kan gis ved behov.

 

 1. SKOLERUTA

SFO følger den skoleruta som skolestyret ved Engesvea barne- og ungdomsskole vedtar for skoleåret. De dagene skolen er stengt, er også SFO stengt. SFO følger planleggingsdagene til skolen. Planleggingsdagene er SFO stengt.

 1. PRISER
 • kr 1200,- i måneden.
 • Kr 600,- betales i henholdsvis august og juni. Kr 1200,- betales for hver av mnd. f.o.m september t.o.m. mai.

 

 1. OPPTAKSPERIODE

– Levere søknad før skolestart eller fortløpende i løpet av skoleåret.

 1. OPPSIGELSE

– Barnet har plass inntil plassen sies opp eller til utgangen av 4. trinn.

– Oppsigelsestid er 3 måneder, gjeldende fra den 1. i kommende måned.
– Oppsigelsen må gjøres skriftlig og leveres rektor.

 

 1. OPPHOLDSTED

– SFO har base i klasserom ALFA. Det er der man leverer og henter.
– SFO benytter seg også av skolekjøkkenet.
– Skolegården er uteområdet. Hvis SFO drar andre steder, får foresatte beskjed om det.

 

 1. MAT

– All mat er vegetarisk.

 1. TAUSHETSPLIKT

– Ansatte ved SFO har taushetsplikt i personalsaker og elevsaker.

 

 1. POLITIATTEST

– Ansatte på SFO må ha politiattest.

Skroll til toppen