Søknad om permisjon

Ansvarserklæring

Elevens fornavn og etternavn
Velg fra nedtrekksmenyen

Permisjonen gjelder:

Klikk i feltet for å velge.
Klikk i feltet for å velge.
Bruk tall
Permisjonstype *

Permisjon fra den pliktige grunnskoleopplæringa

Klagefrist

Innsyn i dokumenter

Signering

Fornavn og etternavn på søker (foresatt(e))
Klikk feltet for å velge
F.eks. Lillehammer
E-post til en av elevens foresatte
Bekreft e-postadressen
Tlf. til en av elevens foresatte. Skriv nr etter 47

Skroll til toppen