Engesvea – en aktiv skole

Å aktivt velge skole er noe de færreste tenker over – i alle fall fra 1. trinn. Spørsmålet dukker først opp etter ungdomsskolen. Derfor er det viktig at foreldre og elever vet at de kan velge skole når som helst mellom 1.–10. trinn.

På Engesvea er vårt viktigste mål å ha en sunn og fysisk aktiv skolehverdag basert på gode verdier og fokus på hver enkelt elev. Et tett læringsmiljø hvor lærerne har god tid til å følge opp hver enkelt elev. Trivsel og læring går hånd i hånd, og det er viktig for oss at alle kjenner seg igjen i verdiene: åpen, inkluderende, tolerant, raus og romslig.

Velkommen til en aktiv barne- og ungdomsskole! En sunn og aktiv skolehverdag.

Vi er det beste alternativet til offentlig skole i Lillehammer på barne- og ungdomstrinnet. Vårt viktigste mål er å ha en sunn og aktiv skolehverdag basert på gode verdier og fokus på hver enkelt elev.

Tettere læringsmiljø

Vi har stor tro på fordelene et tettere læringsmiljø gir, hvor lærerne får god tid til å følge opp hver enkelt elev. Mestring gir bedre selvtillit og motivasjon til å jobbe og lære enda mer:

Fysisk aktivitet bidrar til utvikling

En del av undervisningen foregår ute i naturen. Gjennom fysisk aktivitet lærer elevene ferdigheter som bidrar til utvikling. Vi drar på fjellturer, leirskole og er ute i skolegården hver eneste dag

Gode verdier

På Engesvea står trivsel og læring i sentrum, og det er spesielt viktig for oss at alle kjenner seg igjen i verdiene: åpen, inkluderende, tolerant, raus og romslig.

Her er noe av det vi gjør på Engesvea hvert år:

  • Fjelltur: Hver høst pleier hele skolen å ha felles fjelltur, den kan gå til så vel Sjusjøen som Rondane eller et annet flott fjellområde.
  • Hjelpeaksjon: Hvert år går elevene rundt på dører med bøsser og samler inn penger til hjelpeorganisasjonen ADRA.
  • Leirskole: Hos oss drar man på leirskole både i 7., 8. og 9.klasse. I 7. drar man på Langedrag, i åttende er det «Basecamp», mens man i 9.klasse blir med på en flott uke på «Absolutt 9». Her får du oppleve sport, leker og annet sosialt.
  • Julemarked: Det har blitt en tradisjon at FAU lager et julemarked rundt juletider. I tillegg til salg av div. saker har vi også mange aktiviteter og hyggelig samvær.
    Skolegudstjeneste: En gang hvert halvår lager elevene en skolegudstjeneste som blir framført i Adventkirken her i Lillehammer.
  • Juleavslutning: Ved skoleslutt like før juleferien pleier vi å arrangere en juleavslutning. Her har vi elevopptredener, fellesbespisning og hyggelig samvær før ferien.
  • Skoleavslutning: Siste skoledag avsluttes alltid med en skoleavslutning med utdeling av vitnemål, elevopptredener, fellesbespisning osv. Dette er svært tradisjonsrikt her hos oss.
Skroll til toppen