Priser

Engesvea barne- og ungdomsskole er godkjent etter friskoleloven og har dermed rett til statstilskudd av det offentlige. Skolen får 85 % av det som gis til de offentlige skolene. Resten av midlene dekkes av skolepenger, frivillige gaver fra privatpersoner og støtte fra eiermenighetene.

Skolepengene fastsettes av skolestyret i henhold til de reglene som følger av Lov om frittståande skolar med rett til statstilskot § 6-2, med dertil hørende forskrifter og rundskriv.

 

Årlige skolepenger er fra 1.august 2018:

  • 900 kr pr måned for 1 barn
  • 1200 kr. pr. måned for 2 barn
  • 1300 kr. pr. måned for 3 barn.   Deretter øker beløpet med 100 kroner for hvert av de neste barna. 

 

Inkludert i skolepengene er også:

  • Aktiviteter som  skøytedag, skidag osv.
  • Svømming for alle trinn, hvert år
  • Leirskole – Et arrangement der 7. klasse møter andre 7. klassinger fra våre søskenskoler.
  • Absolutt 8/ Base Camp – Et arrangement der 8. klasse møter andre 8. klassinger fra våre søskenskoler.
  • Absolutt 9 – Et arrangement der 9. klasse møter andre 9. klassinger fra våre søskenskoler.
  • Absolutt 10. på Tyrifjord vgs – Elevene reiser til Tyrifjord vgs som er adventistsamfunnet sin videregående skole i nærheten av Hønefoss. Her blir det gitt studieveiledning med informasjon om muligheter ved videre valg av skole. Dette kombinert med sosialt samvær og underholdning.
Skroll til toppen