Engesvea er en privat grunnskole fra 1.–10. klasse, og et alternativ til offentlig skole. Skoledagene er aktive med et tett læringsmiljø, og er basert på gode verdier og fokus på hver enkelt elev.

Skolen er godkjent i samsvar med Friskolelova og får lovbestemt støtte fra Den norske stat. Engesvea følger samme læreplan som offentlige skoler (Kunnskapsløftet 2006), men har et tillegg som er godkjent av Utdanningsdirektoratet 2006. Adventistsamfunnet driver i tillegg til Engesvea, internasjonalt rundt 7.800 skoler, høyskoler og universitet med ca 87.000 lærere og om lag 1.680.000 elever og studenter.

Engesvea ligger på Søre Ål i Lillehammer. Her har skolen fotballbane, tarzanløype og store utearealer i skogkanten. Se kart for nærmere beskrivelse.

Velkommen til en aktiv barne- og ungdomsskole! Ta kontakt for mer informasjon og søknadsskjema.

Skroll til toppen