Stillingsannonse

Lærerstilling fra 1. august ved Engesvea skole 

 

Skolen har 1-2 ledige stillinger som kontaktlærer på ungdomsskolen eller mellomtrinnet fra 01.08.2022. Formell undervisningskompetanse i basisfagene er en fordel. Fag og undervisningstrinn avtales fra år til år når timeplanen legges. 

Skolen drives i nært samarbeid med Adventistkirken på Lillehammer og ønsker å gi utdanning i et trygt og åpent kristent miljø.  Skolen er tredelt og har pr. i dag 37 elever og 14 ansatte fordelt på rundt 11 årsverk. Se for øvrig skolens hjemmeside: www.engesvea-skole.no. 

Engesvea er en kristen skole, har eget lokale og ligger i sør-delen av Lillehammer. Det søkes etter en person med intiativ, god evne til samarbeid, personlig egnethet og relevant erfaringsbakgrunn. En livssynsform og lojalitet mot skolens målsetting vil bli vektlagt.  

Kvalifikasjoner  

– Godkjent lærerutdanning  

– Formidlingsevne, klasseledelse, samarbeid og lojalitet er nødvendige personlige egenskaper.  

Den som ansattes må dele skolens visjon og bidra aktivt i realiseringen av denne, både i undervisning og livsstil. Arbeidserfaring fra adventistskole og tilknytning til Adventistkirken vektlegges. I tråd med opplæringsloven og friskoleloven er godkjent politiattest en forutsetning for ansettelse. Denne må leveres snarest etter eventuell ansettelse og før tiltredelse. 

Stillingen er innlemmet i Statens Pensjonskasse, og lønnsplasseringen følger kommunal tariff. 

Nærmere informasjon om stillingen kan man få ved henvendelse til rektor , tlf. 61 25 68 10  eller e-post post@engesvea-skole.no 

SØKNADSFRIST 27. april 2022 

Søknad med kopi av vitnemål og attester sendes til Engesvea skole, Jean Heibergs veg 15, 2614 Lillehammer, eller e-post til post@engesvea-skole.no 

Skroll til toppen