Måned Merknader
August Første skoledag mandag 19.august. SFO starter samme dag.
September
Oktober Høstferie uke 40
November Skolegudstjeneste lørdag 30.november.
Desember Siste skoledag før jul torsdag 19.desember.

Avslutningsprogram torsdag 19.desember kl. 18.00 i Adventistkirken.

Januar Første skoledag etter jul mandag 6.januar.
Siste dag i 1.termin: 17.januar.
Februar Fridag mandag 3.februar (Adventistkirkens lærerkonferanse)

Vinterferie uke 9.

Mars Skolegudstjeneste lørdag 28.mars
April Påskeferie 6. – 13.april.

Første skoledag etter påske tirsdag 14.april.

Fridag torsdag 30.april.

Mai Fridag fredag 22.mai.
Juni Siste skoledag torsdag 18.juni.

Avslutningsprogram torsdag 18.juni kl. 18.00 i Adventistkirken.

 

 

SFO ved Engesvea skole følger denne skoleruten.

Se ellers viktige datoer i skolens informasjonshefte som blir delt ut på foreldremøtet i august.