Relasjoner

Gjennom gode relasjoner skapes det beste grunnlaget for læring og utvikling.

Vi tar på alvor i vår skolehverdag at identitet og selvbilde skapes i relasjon med andre og relasjoner påvirker menneskets opplevelse av verdi. Derfor går vi et skritt nærmere. Vi har nemlig tro på den naturlige autoriteten i klasseledelse man får gjennom gode ralasjoner og tillit.

samarbeid-aldersblandet-engesvea

Skroll til toppen