Om Engesvea skole

Kristen livssynskole
Engesvea skole er en kristen privat grunnskole med ca. 50 elever, fordelt på 1.-10. klasse. Vi er en aktiv skole som ønsker å være et alternativ til annen skolegang. Vi har ledige plasser i alle klassetrinn.

Skolen er godkjent i samsvar med Friskolelova og får lovbestemt støtte fra Den norske stat.

Følger samme læreplan som offentlige skoler (Kunnskapsløftet 2006), men har et tillegg som er godkjent av Utdanningsdirektoratet 2006.

Fådelt skole 1-10. klasse med ca. 50 elever og 12 ansatte.

Ta kontakt for mer informasjon og søknadsskjema!

Opprettelsen

Engesvea skole ble opprettet allerede i 1980, og har vært i kontinuerlig drift etter dette. De første årene foregikk undervisningen i adventkirkens underetasje. Det ble imidlertid lagt ned mye dugnadsarbeid, slik at vi fikk bygget opp det skolebygget vi har i dag.

Beliggenhet

Skolen ligger ved Søre Ål i Lillehammer, like nedenfor Engesvea hoppbakke. Her har vi fotballbane, tarzanløype og store utearealer i skogkanten. Se kart for nærmere beskrivelse.

Skolepenger

Engesvea skole er en godkjent friskole som mottar lovbestemt støtte fra staten. Fordi denne støtten bare delvis finansierer driften, må imidlertid hver elev betale egenandel i form av skolepenger. Prisen ligger (per aug. 2018) på 900 kr per måned for et barn, 1200,- for to barn, 1300,- for tre barn, osv.

 

 

Skroll til toppen