Verdier

Mer tid til hver enkelt, høy faglig standard og gode verdier i ryggen. Det tror vi er viktige elementer i arbeidet med å hente frem potensialet hos elevene våre. Både kunnskapsmessig og som mennesker.
På samme måte som alle må tilegne seg faglig kunnskap, er heller ingen født som ekspert på livet. Derfor fletter vi målrettet inn arbeid med tidløse, allmenngyldige verdier i undervisningen og setter fokus på hva de betyr for hver enkelt av oss, for fellesskapet og for omgivelsene våre. Å møte tilværelsens utfordringer med bevisste holdninger og en bredere forståelse, er verdifull ballast vi gjerne vil være med å utruste elevene våre med.

LITT OM HVORFOR

På Engesvea skole er vi opptatt av å være tydelig på verdier fordi vi tror gode holdninger, forankret i viktige verdier, har betydning både for den enkelte, familien, skolen og samfunnet generelt. Vi snakker om allmengyldige verdier som, ikke minst med bakgrunn i skolens kristne formålsparagraf, ligger oss nær. Både som lærere og mennesker.

LITT OM HVORDAN

30 verdier håndplukkes og blir tatt for seg enkeltvis – en for hver måned. Elevene møter verdiene gjennom direkte arbeid med dem i klassene, de er synlige på ukeplanene, plakater henges opp rundt på skolen, og verdien flettes inn i undervisningen når det er naturlig. Vi starter det hele med en månedlig «kick-off» hvor alle elevene samles i fellesskap for å få introdusert månedens verdi.

Tilhørighet og vennskap

er viktig både for trivsel i hverdagen og ikke minst for elevenes utvikling og læring. Vennskap og deltakelse i sosiale fellesskap gir beskyttelse i livet.

Vi arbeider for at de sosiale fellesskapene derfor også må gi plass til de elevene som på ulike måter skiller seg ut. Barn og unge må være inkluderende og vise hverandre respekt, om det skal være plass til alle. For å klare det, får elevene den hjelp og støtte fra de voksne, som følger med og har oversikt over miljøet i en klasse.

TOLERANSE OG RESPEKT

Vi ønsker å være en kristen skole, med en naturlig respekt for alle. Vi streber etter å være en skole med stor takhøyde.

NESTEKJÆRLIGHET

Som kristen skole utdanner vi mennesker til gode samfunnsbyggere, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Skolene står for og formidler en moral som setter nestekjærlighet, respekt og forvalteransvar i sentrum, og vi formidler at livet har mening og håp.

 

Skroll til toppen