Elise Hserhtoo

Støttepedagog

Dagfinn Myklebust

Inspektør

Ingelin Bruvik

SFO-Leder / Støttepedagog

Støttepedagog / SFO

Spesialpedagog

Kari Rustadstuen

Lærer

Sarah Haugen

Støttepedagog

Anne Grete Husum

Lærer

Christiane Delord

Språklærer