Hjelpeaksjon 2015

Mandag til onsdag i uke 36 har vi aksjonsdager hvor elevene er bøssebærere. I tillegg selger vi sveler i gågata på tirsdag og onsdag.

Se en presentasjon av årets prosjekt her. Hvert bilde varer 5 sekunder.

 

 

Under følger mer info om aksjonen.

UTDANNING FOR FRED: Hjelpeaksjon 2015
ADRA Norge, august – september 2015

I MANGE UTVIKLINGSLAND ER BARN OG UNGE DEN STØRSTE, MEN KANSKJE MINST UTVIKLEDE RESSURSEN. I AFRIKA SØR FOR SAHARA UTGJØR UNGDOM UNDER 25 ÅR CA. 2/3 AV BEFOLKNINGEN, OG I ET LAND SOM SØR-SUDAN ER 51 % UNDER 18 ÅR, I SOMALIA ER OM LAG 44% UNDER 14 ÅR. DENNE RESSURSEN MÅ TAS VARE PÅ UTVIKLES OG FOR Å BLI ET POSITIVT BIDRAG TIL SAMFUNNSUTVIKLINGEN.

dame-syGlobalt er 74 millioner unge arbeidssøkende, og arbeidsledigheten for ungdom i alder 15 til 24 år er 3 ganger høyere enn for voksne. Mange av disse trenger desperat arbeid og inntekter for å komme ut av fattigdomsspiralen, og kampen for sysselsetting av ungdom er derfor en viktig utfordring.

Konflikt eller naturkatastrofer driver familier på flukt og avbryter barnas utdanningsforløp. Svakt undervisningstilbud og dårlig undervisningskvalitet fører til at mange barn i utviklingsland dropper ut av skolen altfor tidlig. Mange barn får ingen eller bare noen få års grunnutdanning. Resultatet er et høyt antall unge uten relevant utdanning og ferdigheter. Mangel på faglig kompetanse og kvalifisert arbeidskraft holder unge arbeidsledige og deres familier i fattigdom og svekker fattige lands konkurranseevne og økonomiske utvikling på sikt.

ADRA Norge arbeider med utdanningsprogrammer i noen av verdens fattigste land. I skole-barn-laerearbeidet med å utvikle det store potensialet som barn og ungdom utgjør i disse landene er det ikke tilstrekkelig å kun satse på grunnleggende lese-, skrive- og regneferdigheter. For å få mulighet til lønnet arbeid må de unge tilegne seg generelle livskunnskaper som utvikler kreativitet og evne til kommunikasjon, problemløsning, entreprenørskap og ledelse. Utdanning som kvalifiserer for ansettelse og inntektsgivende arbeid er en viktig strategi for at unge kan føle seg verdsatt, arbeide seg ut av fattigdom, og bidra aktivt i sine lokalsamfunn.

Om lag 1700 bøssebærere og medhjelpere er ventet å delta i innsamlingsaksjonen Hjelpeaksjon 2015 i Norge – fra Kirkenes og Hammerfest i nord til Mandal i sør.

ADRA på Afrikas horn:

  • Utdanner lærere
  • Bygger skoler, toaletter, håndvaskstasjoner
  • Gir yrkesutdanning til ungdom
  • Jobber for å inkludere alle elever i skolen (inkl. barn med spesielle behov, og for å styrke undervisningskvalitet.


Slik kan du gi dersom ikke bøssebærere dukker opp hos deg:
ADRA Aksjonskonto 3000.30.31000 eller gi på nett: www.donasjoner.no/adra
SMS: ADRA til 2468
Vennlig hilsen,
ADRA Norge

Kontaktpersoner:
Birgit Philipsen, generalsekretær: tlf. 31 01 88 10
Gry Haugen, kommunikasjonsrådgiver, tlf. 31 01 88 03 / 410 47 384
post@adranorge.no

Skroll til toppen