Søknadsfrist for skoleåret 2015/2016 er 30. april

For skoleåret 2015/2016 er søknadsfristen 30. april. Etter denne dato er det kun prioriterte søkere som kan tas inn etter punkt 1 og 2 i inntaksreglementet:

1. søkeren og/eller foresatte er medlemmer av Syvendedags Adventistmenigheten.
2. søkeren har søsken som allerede er eller har vært elever ved Engesvea skole

Vennlig hilsen

Dagfinn Myklebust
Rektor

Skroll til toppen