Ann Kristin kommer fra Lillehammer, men har slått seg ned i Gausdal. Hun er lærer på Engesvea på sjette året og underviser i kunst og håndverk, norsk, fysisk aktivitet og spesial pedagogikk.

– Noe av det beste ved å være lærer på Engesvea, er den nærheten vi får til elever og foreldre. Siden vi er en liten skole blir man godt kjent med hver enkelt elev, og får et nært og godt forhold til de foresatte. Elevene våre trekker fordel av tre stikkord: verdier, trygghet og tilpasning. Siden vi er en fådelt skole kan vi lettere tilpasse undervisningen og planene for hver enkelt elev slik at de får tett oppfølging. Elevene blir trygge når de kjenner lærerne, og vi legger til rette for at terskelen for å spørre om hjelp skal være ikke-eksisterende.

Det er et godt samarbeid mellom lærerne, og på leksehjelpen kan elevene få hjelp til det de trenger,
smiler Ann Kristin.

-Elevene får god kontakt på tvers av trinn, og ungdomsskoleelevene er flinke til å ta med de små. De passer på dem, og de får dem til å  føle seg trygge. De små får også innblikk i hva de eldre jobber med, og de eldste er fine forbilder som de små strekker seg etter, både faglig og sosialt.

Med toleranse og takhøyde får alle et fint fellesskap sammen og en god eierfølelse til skolen sin. Vi har et positivt fokus og en løsningsorientert tilnærming basert på gode verdier.

Dette i tillegg til samlinger på trinnene hver morgen og hyppige fellessamlinger med gode ord for dagen, gir elevene en god start på skolearbeidet, sier hun.

Ann Kristin Jørgensen